برگزاری جلسه دیدار با اولیاء کلاس دوم دو به صورت آنلاین

در روز پنج شنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۹ صبح جلسه دیدار با اولیاء کلاس دوم دو به صورت زنده برگزار گردید . جلسه با صحبتهای مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم روستایی پیرامون مسائل مختلف آغاز گردید . در ادامه سرکار خانم سخدری آموزگار محترم کلاس دوم دو درباره موارد ذیل با اولیاء عزیز به گفتگو پرداختند:

– نحوه انجام و تحویل تکالیف دانش آموزان
– تشکر از همه اولیاء و فراگیران به جهت همکاری در این دوران
– نحوه ارزیابی دانش آموزان
_ آزمون بنیه علمی
– نظرخواهی از اولیاء عزیز


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20