برگزاری جلسه ی دیدار با اولیا کلاس دوم یک به صورت آنلاین درنرم افزار ادوب کانکت

در روز پنج شنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح جلسه ی دیدار با اولیا کلاس دوم یک به صورت آنلاین برگزار گردید.
جلسه باصحبت های مدیریت محترم آموزشگاه سرکارخانم روستایی آغاز گردید. در ادامه سرکارخانم گردان آموزگار پایه ی دوم یک ضمن تشکر و قدردانی از همکاری والدین گرامی در امر آموزش دانش آموزان به صورت مجازی به بحث و تبادل نظر درباره ی موارد زیر پرداختند:
_ اشاره به اهداف آموزش دردوران تحصیل
_ نقش تشویق در رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان
_ ایجاد فضایی آرام و بدون استرس و نگرانی برای دانش آموزان
_ چگونگی ارزیابی دانش آموزان
_ توجه به برنامه ی هفتگی و ارسال به موقع تکالیف و ارزشیابی ها


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20