زنگ ریاضی در کلاس سوم ۲

در روز سه شنبه 25 شهریور ماه 99 دانش آموزان کلاس سوم 2 در زنگ ریاضی با استفاده از مگنت و چینه و با کمک تخته هوشمند و با راهنمایی معلم خود سرکار خانم سلیمانی به روش مجسم و نیمه مجسم تمرینات کتاب ریاضی را حل کردند و مفهوم شمارش چند تا چند تا را به آسانی آموختند.
با توجه به شرایط فعلی و عدم حضور برخی دانش آموزان در کلاس درس، سرکار خانم سلیمانی از تدریس خود فیلم تهیه کرده و در کانال سروش کلاس قرار دادند تا تمامی دانش آموزان بتوانند از این جلسه آموزشی بهره مند شوند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20