زنگ علوم ( آشنایی دانش آموزان پایه پنجم با انواع اهرم های نوع دوم و نوع سوم )

اهرم نوعی ماشین ساده است که معمولا از میله ای ساده تشکیل شده که حول یک نقطه دوران میکند. اهرم ها در بسیاری از وسایلی که روزمره به کار می بریم، استفاده شده اند.

اجزای اهرم کدام اند:
تکیه گاه
نقطه اثر نیروی محرک
نقطه اثر نیروی مقاوم

انواع اهرمها: اهرمها را بر حسب موقعیت نسبی تکیه گاه ، نیروی مقاوم و نیروی محرک دسته بندی می‌کنند.

اهرم نوع اول : تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد. مانند انبردست ، آچار فرانسه ، قیچی و … .
اهرم نوع دوم : نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد. مانند فندق شکن)) و … .
اهرم نوع سوم : نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم قرار دارد. مانند قندگیر ، انبرک ، پنس و … .

در روز پنجشنبه 18 دی ماه 1399 دانش آموزان پس از فراگیری مبحث اهرم ها در درس علوم به اطراف خود با دقت نگاه کردند و سپس با توجه به آنچه آموخته بودند اهرم های نوع دوم و نوع سوم را شناسایی کردند. آنها آموختند که این اهرم ها با چه روش هایی به ما کمک می کنند و چگونه می توانند نیرو و زمان انجام کار را برای ما کاهش دهند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20