زنگ علوم- بررسی ویژگی های آب

در روز سه شنبه 21 بهمن ماه 1399 دانش آموزان پایه پنجم در زنگ علوم با راهنمایی سرکارخانم سلطانی یکی از ویژگی‌های مهم آب که افزایش حجم پس از کاهش دما است را مورد مطالعه قرار دادند. فراگیران ابتدا مقداری آب را در بطری ریخته و حجم آب را بر روی بطری علامت زدند. سپس بطری را در فریزر گذاشته و زمان دادند تا یخ بزند. با گذشت زمان مشاهده کردند که حجم یخ بیشتر از حجم آب است. یعنی هنگامی که آب یخ میزند به جای اینکه کاهش حجم پیدا کند افزایش حجم پیدا می‌کند و این استثنا است که در طبیعت فقط برای آب و چند ماده دیگر وجود دارد که با کاهش دما افزایش حجم پیدا می کنند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20