دفاع از طرح “صفحه گردان تمیزکننده سطوح” در دهمین جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان

در روز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ دفاع از طرح “صفحه گردان تمیزکننده سطوح” در دهمین جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان  توسط دانش آموز عزیز فاطمه سادات سیدموسوی در محل برگزاری این جشنواره واقع در  بوستان کوهسنگی _ فرهنگسرای کودک و آینده _ سالن مهر خانواده انجام شد.
با تشکر از رابط محترم جابر آموزشگاه “سرکارخانم گردان”💐


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20