بازدید دانش آموزان از دهمین نمایشگاه جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان

در روز دوشنبه 1 خرداد ماه 1402 دانش آموزان شرکت کننده در طرح جابر  به همراه مدیریت محترم آموزشگاه سرکارخانم روستایی، معاونت محترم پرورشی سرکارخانم محمدپور و معاونت محترم آموزشی دوره دوم سرکارخانم ابراهیمی جهت بازدید از دهمین نمایشگاه جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان به  محل برگزاری این نمایشگاه واقع در فرهنگسرای کودک و آینده اعزام شدند.

دراین بازدید دانش آموزان از غرفه های سایر مدارس بازدید کردند و باطرح های برگزیده آشنا شدند. در پایان مدیریت محترم آموزشگاه سرکارخانم روستایی با دانش آموزان بازدید کننده از « دهمین نمایشگاه جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان» گفتگو کردند و ایشان را  تشویق و راهنمایی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20