اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

فاطمه معصومه وفادار خیلی خوب
فاطمه معصومه وفادار مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : برتر رشته حفظ در سطح ناحیه- رتبه اول رشته حفظ در مسابقات قرآن پرتو نور
فاطمه گل محمدی خیلی خوب
فاطمه گل محمدی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول رشته قرائت در سطح ناحیه- رتبه اول رشته ترتیل در مسابقات قرآن پرتو نور
زلفا ملازم الحسینی خیلی خوب
زلفا ملازم الحسینی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : اول رشته قرائت در سطح ناحیه- رتبه سوم رشته قرائت در مسابقات قرآن پرتو نور
نرگس سرباز حسینی خیلی خوب
نرگس سرباز حسینی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : برتر رشته حفظ در سطح ناحیه- رتبه اول رشته حفظ در مسابقات قرآن پرتو نور
ثریا شریفی خیلی خوب
ثریا شریفی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : اول رشته قرائت در سطح ناحیه-- رتبه سوم رشته قرائت در مسابقات قرآن پرتو نور
یگانه دری خیلی خوب
یگانه دری مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : برتر رشته حفظ در سطح ناحیه- رتبه سوم رشته حفظ در مسابقات قرآن پرتو نور

نشریه

موضوع نشريه
اثرات یاد خداوند بر سلامت دانلود
رمضان ماه بهار قرآن دانلود
مشکلات شایع دستگاه گوارش دانلود
انقلاب نور و نقش دانش آموزان دانلود
زباله و بازیافت دانلود
چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟ دانلود
گیاهان موثر در رشد موی سر دانلود
چگونه برای فرج دعا کنیم ؟ دانلود
مشاهـده بیشـــتر