اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

نرگس سرباز حسینی عالی
نرگس سرباز حسینی رتبه برتر رشته حفظ مسابقات قرآن پرتو نور (مرحله درون مدرسه ای) پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : اول
نازنین زهرا غلامی عالی
نازنین زهرا غلامی رتبه برتر رشته قرائت مسابقات قرآن پرتو نور (مرحله درون مدرسه ای) پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : اول
عطیه ذاکر عالی
عطیه ذاکر رتبه برتر رشته ترتیل مسابقات قرآن پرتو نور (مرحله درون مدرسه ای) پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : اول
ثریا شریفی عالی
ثریا شریفی رتبه برتر رشته قرائت مسابقات قرآن پرتو نور (مرحله درون مدرسه ای) پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : اول
فاطمه معصومه وفادار عالی
فاطمه معصومه وفادار رتبه برتر رشته حفظ مسابقات قرآن پرتو نور (مرحله درون مدرسه ای) پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : اول
زینب الوندی عالی
زینب الوندی رتبه برتر رشته ترتیل مسابقات قرآن پرتو نور (مرحله درون مدرسه ای) پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : اول

نشریه

موضوع نشريه
اثرات یاد خداوند بر سلامت دانلود
رمضان ماه بهار قرآن دانلود
انقلاب نور و نقش دانش آموزان دانلود
زباله و بازیافت دانلود
چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟ دانلود
مشکلات شایع دستگاه گوارش دانلود
گیاهان موثر در رشد موی سر دانلود
چگونه برای فرج دعا کنیم ؟ دانلود
مشاهـده بیشـــتر